Úvod

Septik
Penový základ
Základove pásy
Drevená konštrukcia
Strecha
Steny a slama
Hlina
Okná
Strop - izolácia
Strop - záklop
Priečky
Komín a piecka
Exteriérové omietky
Interiérové omietky
Podlaha
Elektrika
Voda
Zárubne a parapety

Bývame :)

Chyby


janoska.org

Priečky

Použitie hliny na čokoľvek je veľmi príjemné. A rovnako aj v priečkach. Možno ale zarazí relatívne veľké množstvo skrutiek a pracnosť, čo sa samozrejme premietne do ceny. Namiesto skrutiek sa dá dobre pracovať s pneumatickou pištolou a spinkami...

Je vhodné ešte pred hlinou do priečky vložiť elektroinštaláciu. Dodatočne (ako v našom prípade) je to zbytočná komplikácia...


priecky/diary_02.jpg

priecky/diary_03.jpg

priecky/diary_04.jpg

priecky/diary_05.jpg

priecky/diary_06.jpg

priecky/diary_07.jpg

priecky/diary_08.jpg