Úvod

Septik
Penový základ
Základove pásy
Drevená konštrukcia
Strecha
Steny a slama
Hlina
Okná
Strop - izolácia
Strop - záklop
Priečky
Komín a piecka
Exteriérové omietky
Interiérové omietky
Podlaha
Elektrika
Voda
Zárubne a parapety

Bývame :)

Chyby


janoska.org

Podlaha

Liata hlina.


podlaha/diary_02.JPG

podlaha/diary_03.JPG

podlaha/diary_04.JPG

podlaha/diary_06.JPG

podlaha/diary_07.JPG

podlaha/diary_09.JPG

podlaha/diary_10.JPG

podlaha/diary_11.JPG