Úvod

Septik
Penový základ
Základove pásy
Drevená konštrukcia
Strecha
Steny a slama
Hlina
Okná
Strop - izolácia
Strop - záklop
Priečky
Komín a piecka
Exteriérové omietky
Interiérové omietky
Podlaha
Elektrika
Voda
Zárubne a parapety

Bývame :)

Chyby


janoska.org

Základove pásy

Na zhutnenom penovom základe sú položené trámy z červeného smreku pod obvodové steny a priečky. Po obvode sú položené betónové tvárnice ako podklad pod vonkajšiu vrstvu slamených balíkov, ktoré budú niesť nepatrnú časť obvodovej steny. Pod pásy je položená spevnená hydroizolácia proti spodnej vlhkosti a pletivo 10 x 10 mm proti hlodavcom, ktoré však možno potrebné nie je. Hydroizolácia je použitá aj nad betónové tvárnice, avšak bez nopovej fólie proti bočnej vlhkosti (v prípade potreby je možné ju jednoducho doplniť). Pod interiérom je vysypané penové sklo do polovice výšky trámov pre zvýšenie tepelnej izolácie. Jemnejšou frakciou penového skla sú vysypané a následne zhutnené všetky dutiny medzi trámami a tvárnicami. Na záver je položený vzduchotesný záklop pod obvodovú stenu ako ochrana slamených balíkov pred spodnou vlhkosťou a prefukovaniu. Zámerom bolo využiť len prírodne materiály, ale pre výhody veľkoplošného materiálu bol zvolený kompromis pre použitie OSB dosky 25 mm. OSB nebude zasahovať do interiéru. Následne sú spoje prelepené vzduchotesnou páskou.

V tejto fáze stavby sa vyskytol neočakávaný problém. Dovezená frakcia jemnejšieho penového skla nebola skutočne objednaným produktom. Namiesto frakcie 0-4 mm prišiel akýsi prášok plný veľkých hrúd, ktoré nešli jednoducho nasypať do dutín ako bolo pôvodne myslené. Riešiť reklamáciu by bolo z dôvodu komplikovanej dopravy a následne omeškaním celeho procesu pravdepodobne zbytočné. Prijali sme to také aké bolo a zvládlo sa to aj s tým.


pasy/diary_02.JPG

pasy/diary_03.JPG

pasy/diary_04.JPG

pasy/diary_05.JPG

pasy/diary_06.JPG

pasy/diary_07.JPG

pasy/diary_08.JPG

pasy/diary_09.JPG

pasy/diary_10.JPG

pasy/diary_11.JPG

pasy/diary_12.JPG

pasy/diary_13.JPG

pasy/diary_14.JPG

pasy/diary_15.JPG

pasy/diary_16.JPG

pasy/diary_17.JPG

pasy/diary_18.JPG

pasy/diary_19.JPG

pasy/diary_20.JPG

pasy/diary_21.JPG

pasy/diary_22.JPG

pasy/diary_23.JPG

pasy/diary_24.JPG

pasy/diary_25.JPG