Úvod

Septik
Penový základ
Základove pásy
Drevená konštrukcia
Strecha
Steny a slama
Hlina
Okná
Strop - izolácia
Strop - záklop
Priečky
Komín a piecka
Exteriérové omietky
Interiérové omietky
Podlaha
Elektrika
Voda
Zárubne a parapety

Chyby


janoska.org

Elektrika

Celá svojpomocne. S jemnou znalosťou legislatívy a sebadôvery sa dá zvládnuť aj jednoduchá elektroinštalácia. Je vhodné konzultovať s revíznym technikom ešte pred samotnou realizáciou.


ele/diary_02.JPG

ele/diary_03.JPG

ele/diary_04.JPG