Úvod

Septik
Penový základ
Základove pásy
Drevená konštrukcia
Strecha
Steny a slama
Hlina
Okná
Strop - izolácia
Strop - záklop
Priečky
Komín a piecka
Exteriérové omietky
Interiérové omietky
Podlaha
Elektrika
Voda
Zárubne a parapety

Bývame :)

Chyby


janoska.org

Drevená konštrukcia

Pri stavbe skeletu sme narazili na problém v dodávke reziva. Nie všetko, čo sa zdalo triviálne, bolo naozaj bez starostí. Píla ma isté kapacity a nemôžete sa spoľahnút, že všetky smeny budú pracovať pre vás. Zároveň nie je úplne rozumné si rezivo pripraviť dopredu a to z dôvodu, že sa poväčšine pokrúti a už nie je vhodné pre montáž. Prečo sa niečo pri schnutí krúti a niečo nie, je hádam spojené s vhodným výberom stromu alebo podmienkami skladovania. Je možné pre celú skladbu použiť sušené rezivo, respektíve KVH hranoly. Idea však bola použiť lokálne stromy bez sušičky a lepidla z ekologických a samozrejme aj z finančných dôvodov.

Ďalším tŕňom sú krovy. Mal som pocit, že rozmer krovu 120 x 260 mm v dĺžke 7,5 m nemôže byť problém. Zdá sa však, že pri tomto rozmere sa narazí na technologický problém porezu konkrétnej píly. Takže je naozaj vhodné si overiť, čo možné je a čo nie. Odpoveď samozrejme zárukou nie je. Ale každopádne je to zaujímavá skúsenosť.


skelet/diary_02.JPG

skelet/diary_03.JPG

skelet/diary_04.JPG

skelet/diary_05.JPG

skelet/diary_06.JPG

skelet/diary_07.JPG

skelet/diary_08.JPG

Na každej stavbe z dreva by nemali chýbať hobliny. Viditelný väzník a stĺp som sa rozhodol len hoblovať. Potenciálne by chovanie hobľovaného dreva malo byť iné než drevo brúsené. Po čase sa experiment vyhodnotí porovnaním s viditeľnou brúsenou pomúrnicou.


skelet/diary_09.JPG

Veľmi zaujímave je pozorovať samotné rezivo. Ďalšou komplikáciou pri použití čerstvého surového reziva, je potenciálne riziko zavlečenia drevného hmyzu. Konkrétne tento fúzač, ktorého prilákala vôňa dreva, by vysoké riziko znamenať nemal. Reálny problém však nastáva s nedokonale očisteným rezivom od kôry. Aj keď je rezivo relatívne fajn, stále sa nájde kúsok kôry, pod ktorým sa skrývaju larvy. Sušené rezivo by eliminovalo aj tento problém.


skelet/diary_10.JPG

Ano, rád by som sa vyhol betónu. Ale ako ukotviť stĺp, ktorý bude drzať dosť značnú časť strechy? Žiadne iné riešenie, ako použitie betónovej pätky, nám nenapadlo. Návrh sa komlikoval aj tým, že stĺp bol vo svahu z navezenej zeminy. Takže ano, máme tam aj betón.


skelet/diary_11.JPG

skelet/diary_111.JPG

skelet/diary_12.JPG

skelet/diary_13.JPG

skelet/diary_14.JPG

Čo ma prekvapilo na samotnej drevenej konštrukcii, je množstvo použitého železa. Každý drevený kúsok je chytený minimálne štyrmi skrutkami. A niekedy poriadne macatými. Na samotný skelet sa minulo približne dve tisíc pomerne veľkých skrutiek. Ale ako na stavbu bez železa? Samonosná slamená konštrukcia je alternatíva, ale zatiaľ len mimo povolenú legislatívu. Alebo zrubová stavba. Avšak v takomto rozsahu by sa už nejednalo o nízkonakladový dom.