Úvod

Septik
Penový základ
Základove pásy
Drevená konštrukcia
Strecha
Steny a slama
Hlina
Okná
Strop - izolácia
Strop - záklop
Priečky
Komín a piecka
Exteriérové omietky
Interiérové omietky
Podlaha
Elektrika
Voda
Zárubne a parapety

Bývame :)

Chyby


janoska.org

Strop - izolácia

Naše (ekologické) možnosti: konope, celulóza a textil. Najmenej príjemným nám prišiel textil a top bolo konope. Teraz by sme už do recyklovaného textilu bez problémov išli - ale nakoniec možnosti neboli, takže sa trebalo rozhodnúťmedzi medzi konope a celulózou.

Sprvu som mal problém kôli potenciálnym ťažkým kovom v recyklovanom papiery, ale je otázne aká je vlastne pravda... A tak sme sa nažili o "naj" ekologickejšiu variantu - konope. Ale ukázalo sa, že to až tak ekologické nie je, než sa javí na prvý pohľad. Konope sa v Čechách a na Slovensku nepestuje v takých množstvách a tak konope pre stavebné účely sa dováža z Holandska. Keď usúdim ekologickú stopu z dopravy a v neposlednom rade na samotné pestovanie, tak ekologickosť je veľmi otázna...

Po úvahách mi príde najlogickejšie použiť vždy to, čo je nablízku a to, čo sa už raz použilo a teraz leží ako "odpad" na skládke. Takže jednoznačne celulóza. A ak by bola možnosť použiť starý textil, tak kľudne aj ten. Aj tak je všetko uzavreté za parotesnou zábranou. A nakoniec, cena celulózy bola polovičná oproti konope...


strop/diary_02.jpg

strop/diary_03.jpg

strop/diary_04.jpg

strop/diary_05.jpg

strop/diary_06.jpg