EN
Keď počúvaš ticho, ticho začne hovoriť nahlas. (Mitsu)

mitsuPravá medicína nelieči. Pravá medicína ukáže. Liečenie je zmyslom bytia. Bytie samotné je medicínou. Najsilnejšia medicína ťa zbaví najsilnejšej choroby - ilúzie jedinečnosti. Ale len na okamih. Narodíš sa opäť. A v inom tele, opäť hľadáš tu správnu medicínu. Nakoniec v jednom z tých nespočet tiel, si precítiš svoju vlastnú zodpovednosť. A svoja prestane existovať. (Medicína)


Myšlienka je neuchopiteľná, myšlienka je prázdna, myšlienka neexistuje.
Pocit je neuchopiteľný, pocit je prázdný, pocit neexistuje.
Vnem je neuchopiteľný, vnem je prázdný, vnem neexistuje.
Čo skutočne existuje? (Prázdnota)Slamený dom